Područni objekt "Vrabečak“

Prvi vrtić u naselju Vrapče započeo je s radom 1974. godine. Organizacija rada u našem objektu u potpunosti je organizirana „po mjeri djeteta“ i temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji. U svim skupinama nastoji se stvoriti pozitivna socio-emocionalna klima i topao prijateljski odnos sa svakim djetetom ponaosob. Organizacija poticajnog prostora, materijala i vremena temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama s naglaskom na cjeloživotno iskustveno učenje što znači da je za dijete najvrednije iskustvo ono koje stekne vlastitom spoznajom i djelovanjem.

 


U objektu „Vrabečak“ nalazi se veliko dječje igralište sa  koje omogućuju mnoge oblike kretanja sa svakodnevnim izravnim doticajem s prirodom. Tijekom boravka na svježem zraku, raznim unaprijed smišljenim i vođenim aktivnostima potićemo svijest o važnosti tjelovježbe i zdravom naćinu života od najranije dobi. Stvaramo prilike za učenje o sezonskim biljkama i promjeni vremena kroz smjene godišnjih doba.


         

U objektu se nalazi 9 odgojnih skupina u kojima radi 18 odgojitelja. Naši odgojitelji brinu se o kvaliteti svoga rada, stoga često sudjeluju u raznovrsnim edukacijama kojima se permanentno usavršavaju kako bi svoj odgojno-obrazovni rad podignuli na najvišu razinu.
Veliku važnost pridodajemo i konceptu cjeloživotnog učenja, u kojem prepoznajemo spontano stjecanje znanja kroz razne oblike igre radi unapređivanja kompetencija i vještina u kasnijoj dobi djece.

Posebna vrijednost našeg objekta je u mnogobrojnim kraćim programima, verificiranim od strane ministarstva, vođenim od naših stručno educiranih odgojitelja. U našem objektu više godina djeluje skupina sa vjerskim programom i skupina ranog učenja engleskog jezika.

Sustavim djelovanjem ujedinjujemo sva stečena znanja, vještine i motivaciju za stvaranjem poticajnih uvijeta za sretno i zadovoljno dijete.

 

 

 


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.