Područni objekt "Mihovila Gračanina"

Na području Gornjeg Vrapča, u ulici Mihovila Gračanina nalazi se područni objekt DV Vrapče, koji je smješten na prekrasnoj lokaciji između vrtova, voćnjaka i vinograda, u blizini, a opet podalje od glavne prometnice. Vrtić okružuje veliko dvorište.

Objekt je započeo sa radom 1.9.1982. godine. Danas broji 11 odgojnih skupina. Posljednjih godina se u ovom objektu, na veliko zadovoljstvo djece i roditelja, provode kraći programi - engleska igraonica, ritmika i ples te sportska igraonica.Već dugi niz godina radimo i na očuvanju tradicijske kulture. Djeci kao nastavljaćima tradicije i kulture zavičajnog kraja nastojimo prenijeti «život i običaje» vlastitog ali i prethodnog naraštaja, kroz bogatu ostavštinu naših sumještana, Vrapčana; vodenica, stara hiža, graditelj starih instrumenata te folklorni ansambl «Vrapčanci». Djecu učimo da su naši običaji i igre naš ponos, jer narod koji ima prošlost ima i budućnost.


Uočavamo važnost povezanosti odgojno obrazovne ustanove sa vanjskom zajednicom koja ju okružuje potičući obiteljsku atmosferu izgradnjom kulture i prakse temeljene kako na suvremenim, tako i na tradicionalnim vrijednostima.


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.