MOGUĆNOSTI PRIJELAZA UNUTAR DJEČJEG VRTIĆA VRAPČE

Poštovani, 

do 13.05.2022. možete poslati molbu za interni premještaj u našem vrtiću na mail adresu dv.vrapce@gmail.com.
U prioritetu su roditelji koji imaju djecu na različitim lokacijama i izbor posebnog programa.
Prilikom slanja molbe potrebno je navesti: ime i prezime djeteta, datum rođenja, trenutna skupina, željena lokacija ili program, telefonski kontakt roditelja i razlog zbog kojeg se traži premještaj.


Rezultate o internom premještaju dobit ćete od svojih matičnih odgojitelja u 6 mjesecu. 
© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.