Projekt "Poleti s francuskim vukom"

Projekt ima zadatak senzibilizirati djecu za učenje francuskog jezika i dječje književnosti u hrvatskim vrtićima, a temelji se na kolekciji slikovnica "VUK".

Ciljevi projekta/programa su približiti višejezičnost roditeljima kako bi se povećao broj stranih jezika i sudjelovanje u obrazovanju odgojitelja koji upoznaju djecu sa stranim jezicima.

© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.