Kućni red vrtića

 

Kućni red dječjeg vrtića i kodeks ponašanja

Dječji vrtić je odgojno – obrazovna ustanova koja svojim ustrojstvom i djelatnošću regulira pravila, profesionalne obaveze i odgovornosti odgojitelja, drugih zaposlenika i korisnika usluga. Ovim kućnim redom i kodeksom ponašanja određuju se odgovornosti i načela ponašanja u kontekstu ustanove  ranog odgoja i obrazovanjaBORAVAK DJECE U VRTIĆU

1.        Dijete je zbog dnevnog ritma, aktivnosti i sigurnosti grupe potrebno dovesti u vrtić najkasnije do 9:00 sati

2.        Kasniji dolazak (nakon 9:00 sati) potrebno je prethodno najaviti odgojiteljima, a djetetu osigurati doručak kod kuće

3.        Dijete u vrtiću može boraviti najduže 10 sati. Duži boravak moguć je u iznimnim ili hitnim situacijama koje roditelj treba opravdati

4.        Dijete iz vrtića može odvesti samo punoljetna osoba; u pravilu roditelj, skrbnik ili druga punoljetna osoba koju je roditelj ovlastio pisanom izjavom. Osobe koje dolaze po dijete dužne su legitimirati se

5.        Osobama pod utjecajem alkohola ili nekog drugog opojnog sredstva koje smanjuje sposobnost potrebnog rasuđivanja nije dopušteno odvoditi dijete iz vrtića

6.        Pri dovođenju i odvođenju djeteta, roditelj ili ovlaštene osobe, dužni su se javiti odgojitelju (matičnom ili zamjenskom)

 

ZDRAVLJE, ZAŠTITA I SIGURNOST DJECE

Prema propisanom programu mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane:

1.        Upis djeteta u vrtić uvjetovan je liječničkom potvrdom o izvršenom sistematskom pregledu i urednom cijepljenju

2.        U vrtić se vodi zdravo dijete. U slučaju temperature, proljeva, povraćanja, osipa ili zaraženosti parazitima (uši, gliste i slično) i drugim zaraznim bolestima, dijete neće biti primljeno.   

3.        O promjeni zdravstvenog stanja djeteta roditelji su dužni obavijestiti odgojitelje ili stručnu službu

4.        Nakon preboljene bolesti potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika pedijatra o zdravstvenom statusu djeteta

5.        Nije dopušteno donositi lijekove, sirupe, kapi ili slična sredstva kojima se poboljšava zdravlje djeteta

6.        Kod ozljeda i akutnih oboljenja u vrtiću djetetu se pruža prva pomoć i obavještavaju se roditelji

7.        Potrebno je primjereno oblačiti i obuvati dijete, u skladu s godišnjim dobima i vremenskim prilikama

8.        Potrebno je djetetu osigurati rezervnu odjeću i higijenske potrepštine

9.        Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema Prehrambenim standardima i načelima HACCP sustava te je kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo

10.        U dječji vrtić može se donositi isključivo industrijski pakirana hrana

11.        Ulazna vrata vrtića svih objekata zaključavaju se sigurnosnim bravama. Ulazak je moguć uz unošenje šifre ili elektroničnim otvaranjem vrata nakon zvonjave

12.     Nije dopušteno vrtiću donirati igračke i ostale predmete namijenjene dječjoj zabavi (računala, videoigrice i sl.) iz obiteljskog doma

13.     Osoblje vrtića ne odgovara za eventualna oštećenja ili otuđenja igrački, odjeće, opreme i drugih osobnih predmeta ostavljenih u dječjim ormarićima, dnevnim boravcima i drugim prostorijama, te vanjskim prostorima vrtića

14.     Kod eventualnog svjedočenja bilo kojem obliku neprimjerenog postupanja (bilo koji oblik ne tolerancije, nasilja, i/ili zlostavljanja) prema sudionicima odgojno-obrazovnog konteksta, osobito ako se radi o djeci, svi sudionici dužni su isto prijaviti odgojiteljima i/ili ravnatelju

15.        Djeci nije dozvoljeno u vrtić donositi potencijalno opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, igračke, lijekove) i/ili neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit, alat....)

16.        U sve prostore vrtića strogo je zabranjeno unošenje i konzumiranje bilo kojeg sredstva ovisnosti

17.        U sve prostore vrtića strogo je zabranjeno unošenje oružja (vatrenog ili hladnog)


 

 

PONAŠANJE I OBVEZE ODGOJITELJA I OSTALIH ZAPOSLENIKA VRTIĆA

1.        Odgojitelji i svi ostali zaposlenici odgovorni su za sigurnost djece (sigurne uvjete boravka djece, postupanja i aktivnosti djece)

2.        Svi zaposlenici, a posebno odgojitelji obvezni su primjerene se odnositi prema svakom djetetu i štititi njegova prava

3.        Svi zaposlenici dužni su ljubazno, susretljivo i s poštovanjem (pridržavajući se svih normi kulturnog ponašanja) odnositi se u međusobnim kontaktima, kao i prema korisnicima i gostima, afirmirati humane vrijednosti, toleranciju i nenasilje

4.        Svi zaposlenici dužni su brinuti o svom izgledu (zdravstvenom i estetskom), nositi radnu odjeću i obuću, te svojim izgledom, ponašanjem i svakodnevnom komunikacijom sa korisnicima i strankama čuvati i pozitivno utjecati na ugled struke i vrtića

5.        Zaposlenici su dužni poštivati radno vrijeme propisano Godišnjim planom vrtića

6.        Svaki izlazak s radnog mjesta za vrijeme trajanja rada, potrebu promjene smjene, korištenje pojedinačnih dana godišnjeg odmora ili slobodnih dana i sl., zaposlenici su dužni unaprijed dogovoriti s nadležnom osobom (ravnatelj, a u odsustvu zamjenik ravnatelja)

7.        Zaposlenici su dužni čuvati objekte, imovinu i opremu vrtića, te racionalno i odgovorno koristiti sva sredstva i materijale za rad

8.        Svim zaposlenicima, a posebice odgojiteljima, strogo je zabranjeno prihvaćanje ili potraživanje donacija (igračaka, računala, i sl.) od strane roditelja, skrbnika i drugih odraslih

9.        Svi zaposlenici dužni su sve sumnjive predmete i/ili osobe prijaviti u tajništvo ili pozvati policiju, a u hitnim slučajevima pozvati vatrogasce, hitnu pomoć i dr., te o tome obavijestiti nadležne osobe

10.        Svi zaposlenici, a posebno odgojitelji, dužni su čuvati povjerljive podatke o djeci i korisnicima vrtića (roditeljima, skrbnicima)

11.        Svi zaposlenici dužni su štititi poslovne interese i čuvati poslovnu tajnu u odnosu na poslovanje vrtića, podatke o zaposlenicima (podatke može dati samo nadležna osoba u vrtiću i to samo ovlaštenim osobama i službama)

12.        Odgojiteljima je za vrijeme rada s djecom zabranjeno korištenje privatnih mobitela

 

 

PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH OSOBA U VRTIĆU

1.        Roditelji i/ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati sve obveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme vrtića, donošenje potrebnih stvari za dijete, plaćanje vrtića)

2.        Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su kulturno se ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i svim zaposlenicima te uvažavati njihovu stručnost

3.        Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar vrtića te osobne predmete djece u vrtić

4.        Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su poštivati i pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću

5.        Odgojitelji su dužni obavijestiti sve roditelje o šifri za ulazak u vrtić. Šifru je zabranjeno dijeliti s drugim osobama. Šifru smiju imati samo roditelj (korisnici usluga vrtića) te osobe ovlaštene za dovođenje i odvođenje djece u i iz vrtića. Ove odredbe roditelji su se dužni pridržavati zbog stvaranja

sigurnog okruženja za svoju i ostalu djecu.

6.        Roditeljima, skrbnicima i drugim odraslima je strogo zabranjeno uvođenje pasa i svih drugih životinja u prostore vrtića

7.        Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su kolica, bicikle i druge guralice odlagati u za to predviđeni prostor, pri čemu se neće narušiti sigurnost i prohodnost. Osoblje vrtića ne odgovara za eventualna oštećenja ili otuđenja takvih predmeta

8.        Roditelji i/ili skrbnici su dužni obavijestiti odgojitelje o svakoj eventualnoj promjeni adrese stanovanja i/ili broja telefona/mobitela kako bi uvijek bili dostupni odgojiteljima

9.        Roditelji i/ili skrbnici dužni su sudjelovati u organiziranim roditeljskim sastancima, radionicama i individualnim razgovorima, a izostanke najaviti odnosno opravdati

10.     Roditelji i/ili skrbnici dužni su pratiti obavijesti koje se postavljaju u kutiće roditelja, druge oglasne prostore vrtića te na web stranicu vrtića vezano za ostvarivanje njihovih prava i ispunjenje obveza tijekom boravka njihove djece u vrtiću

11.     Roditelji, skrbnici i drugi odrasli ne smiju zadržavati odgojitelje osim u svrhu kratke dnevne razmjene informacija

12.     Roditelji su dužni prilikom dovođenja/odvođenja djeteta u i iz vrtića koristiti za to predviđene prostore i hodnike, izbjegavajući uredske prostore, kuhinju, čajnu kuhinju, sanitarne prostorije, praonicu i druge prostorije i prolaze koji nisu namijenjeni za boravak djece u vrtiću

13.     Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su komunicirati na uvažavajući način prema svim zaposlenicima i korisnicima vrtića (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji)

14.     Roditelji i/ili skrbnici imaju pravo na informirani pristanak, odnosno odbijanje u slučajevima korištenja foto/videodokumentacije, organiziranih posjeta / izleta ili korištenje dječjih materijala u promotivne svrhe. Bez roditeljske pisane suglasnosti vrtić nema pravo koristiti navedeno.

 

Kućni red vrtića podliježe dopunama i izmjenama ovisno o potrebama djece i korisnika, kao i mjerama sigurnosti i novim zakonskim odredbama.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Uprava vrtića 

 

 


 


 

 

  

© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.