ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

 

Članovi Upravnog vijeća su: ·        

  • Vjera Dugorepec - predsjednica, predstavnica Dječjeg vrtića

  • Jelena Matučec - članica, predstavnica Grada Zagreba

  •  Nataša Brajdić - članica,  predstavnica Grada Zagreba

  •  Ivona Grgurinović - član, predstavnik Grada Zagreba

  • Domagoj Kukas - član, predstavnik roditelja djece korisnika usluga


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.