Cjelodnevni sportski program

 

SPORTSKI PROGRAM INTEGRIRAN U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM 

Cjelodnevni sportski program provodi se u jutarnjim satima četiri dana u tjednu kroz treninge, u trajanju od 60 minuta. Program je verificiran od strane Minstarstva znanosti i obrazovanja te ga provode educirani odgojitelji, a provodi se u tri odgojne skupine na sljedećim objektima:

  • objekt Mihovila gračanina- skupine Balu i Nemo
  • centralni objekt Nikole Gorjanskog- skupina Mišići


Program provode eudicrani odgojitelji, u dvorani vrtića te na dvorištu.
Prostor je opremljen potrebnim spravama i sredstvima za tjelesno vježbanje, koji odgovaraju sigurnosnim zahtjevima i standardima.

Program ima značajan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece.

CILJ PROGRAMA JE UTJECATI NA:

•cjeloviti razvoj djeteta putem intenziviranih sportskih aktivnosti i sadržaja
•djetetove funkcionalne motoričke sposobnosti i usvajanje motoričkih znanja sukladno njegovim razvojnim sposobnostima
•razvoj svijesti djeteta o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na sadašnji, ali i budući stil života i zdravlje.


SPECIFIČNOSTI U PROVOĐENJU PROGRAMA:

•Sadržaji cjelovitog i sportskog programa su integrirani u redovni desetosatni program
•Programski sadržaji se ostvaruju kroz osnovne oblike kretanja, igre i tehnike sportskih disciplina (djeca uče elemente pojedinih sportova)
•U kontinuitetu se povode mjere za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece (prehrana, osobna higijena, higijena prostora i sredstava)

•Planiranje i praćenje rada ostvaruje se timski kroz redovite planove i valorizaciju rada, praćenje provedbe programa, provedbu sportskih testiranja i mjerenja, te psihološko praćenje djece.
•Suradnja s roditeljima odvija se kroz roditeljske sastanke, ogledne treninge za roditelje te uz prezentaciju postignuća i individualne konzultacije s roditeljima.


© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.