O vrtiću

Naš vrtić osnovan je davne 1974. godine u sjeverozapadnom dijelu grada.

U našem vrtiću sretno žive i odrastaju djeca smještena u 46 odgojnih skupina o kojima brinu 92 odgojitelja, ravnateljica, dva zdravstvena voditelja, stručno – razvojna služba (dva pedagoga, psiholog, defektolog i logoped), administrativno-računovodstvena i tehnička služba.

Redovit desetosatni program u potpunosti zadovoljava potrebe djece i roditelja. Svakom djetetu pristupamo individualno, što znači da uvažavamo njihove individualne razlike koje su nam ujedno i polazište u planiranju poticajnog okruženja u kojem kroz svakodnevne situacije i aktivnosti omogućavamo razvoj u cjelosti.

Primarni redoviti program tokom godine obogaćujemo različitim sadržajima kao što su: dramske predstave djelatnika vrtića i vanjskih suradnika, posjet OŠ, muzejima, ZOO, knjižnici, tržnici, jednodnevni izleti, svećanosti, "Program djece u prirodi – Grad mladih" , projekt " Darujmo djeci kazalište", ...


PROGRAM RADA:


Uz redoviti program djeci i roditeljima se pruža mogućnost uključivanja u cjelodnevni program učenja engleskog jezika i glazbeni program te kraće programe koji su verificirani pri Ministarstvu odgoja, obrazovanja i športa, a voditelji su naši odgojitelji sa položenom dodatnom edukacijom.

Provodimo kraće programe :


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.