Ritmika i ples

U kraćem programu ritmike i plesa djecu se potiće na aktivno slušanje i spontano kretanje u skladu sa doživljajem metro-ritamske komponente glazbe, aktivira ih se i motivira plesnim igrama te igrama pjevanjem. S djecom predškolske dobi plešući razvijamo bazne elemente: sluh, ritam, snagu, brzinu, spretnost i koordinaciju.

Kroz improvizaciju i dramatizaciju kod djece se budi interes za pokret kao izražajno sredstvo plesne umjetnosti, kinestetički osjećaj za pokrete pojedinih dijelova tijela i čitavog tijela. Također ih se potiće na maštovitost i kreativnost u stvaranju vlastitih plesnih cjelina.


Kroz svrsishodne vježbe, uči se pravilno držanje tijela, mogućnosti kretanja pojedinih dijelova tijela i tijela kao cjeline. Vježbanje se odvija uz glazbu prilagođenu njihovoj dobi. Svaki sat ritmike i plesa podijeljen je na tri cjeline: ritmika, ples i plesna tehnika.


Program je verificiran od strane ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  Program se odvija dva puta tjedno u trajanju 45 minuta. 

Oprema:

Kako je za kvalitetan sadržaj bitan odgovarajući program rada, tako je i za kvalitetno izvođenje programa bitna odgovarajuća oprema. Važno je da se dijete dok se kreće u njoj osjeća udobno i nesputano, ali je jednako tako važno pravilno odabrati što je djetetu potrebno za vježbanje. Osnovna oprema se sastoji od udobnih papučica za ritmiku i ples mekog potplata (one moraju biti vrlo mekane i gibljive zbog rada stopala), dresa (triko), koji može biti zamijenjen tajicama i odgovarajućom majicom koja prati liniju tijela (potrebno je da voditelj vidi djetetovu liniju tijela radi pravilnog izvođenja vježbi i određenih elemenata).

 


© 2024 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.