Engleska igraonica

Kraći program engleskog jezika započeo se provoditi u našem vrtiću 2010. godine. Program provodi 8 odgojiteljica koje imaju zakonom predviđene stupnjeve znanja engleskog jezika na svih pet objekata. Vrtić ima verificirani program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Odgojiteljice koje provode program uključene su u kontinuirano stručno usavršavanje u/i izvan vrtića.

U radu s predškolskim djetetom u procesu učenja važno je razvojno poticajno okruženje, a pri usvajanju stranog jezika bitno je kvalitetno poticajno jezično okruženje. Odgojitelj mora posjedovati osobine vrsnog govornika stranog jezika te omogućiti djetetu stalnu izloženost raznovrsnim audiovizualnim poticajima.

Poznato je da rane godine djetetova razvoja predstavljaju jedan intenzivan period

kada dijete istražuje vlastite ideje, predmete, iskustva i uči kako učiti. Od najranije dobi dijete je uronjeno u različita jezična i govorna okruženja u kojima stjeće određena jezična i govorna iskustva. Na taj način djeca mogu već od najranije dobi uspješno učiti i komunicirati na različitim jezicima. U tom procesu učenja svako dijete napreduje različitom brzinom te uči na različite načine. Važnu ulogu ima njihov interes, potrebe, osobine i dosadašnje jezično iskustvo. Omogućimo li djetetu učenje stranog jezika time njegujemo pozitivan odnos djeteta prema usvajanju vlastitog i stranog jezika te budimo interes i znatiželju za druge kulture.

 


© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.