ORGANIZACIJA RADA OD 29.08.2022.

Poštovani roditelji,

Od ponedjeljka 29.08.2022. djeca se vraćaju u svoje matične objekte, no još uvijek traje ljetna organizacija rada koja završava 31.08.2022.
Djeca će u svojim matičnim skupinama boraviti od 1.9.2022.
© 2023 Vrtić Vrapče. Sva prava pridržana.